YAYLA ADA ÇAYI lab. pes. analiz   KARABAŞ (mavi) ADAÇAYI lab. pes. analiz


  DELİ KEKİK ÇAYI lab. pes. analiz

 

IHLAMUR lab. pes. analiz

 

PAPATYA lab. pes. analiz

 


MAVİ ÇAY (karabaş) RENK ANALİZİ